Linnahaljastuse kehtivad muruseemnesegudele nõuded, millele muruseemnesegud peavad vastama. Nõuetega saab lähemalt tutvuda Maanteeameti kodulehel.

Muru külviks tuleb kasutada kodumaise või naaberriikide päritoluga seemneid, millel on head idanemis-ja katvusomadused. Muruseemnesegu peab koosnema vähemalt kolmest kõrreliste liigist, millest üks peabolema punane aruhein (Festuca rubra) osakaaluga vähemalt 55%. Karjamaa raiheina (Lolium perenne) osakaal seemnesegus ei tohi olla üle 15%. Valget ristikut (Trifolium repens) ei tohi olla üle 5%.

III klassi tüüpne murusegu koosneb järgmistest liikidest:

78% punane aruhein Festuca rubra rubra

5% aasnurmikas Poa pratensis

5% harilik kastehein Agrostis capillaris

5% lamba-aruhein Festuca ovina

5% karjamaa raihein Lolium perenne

2% valge ristik Trifolium repens

Muru klass määratletakse projektis. Kui projektis muruklass puudub, tuleb rajada III klassi muru.

Muruseeme tuleb külvata ajal kui kasvualus ei ole külmunud ning muru jõuab tärgata ja juurduda enne kasvuperioodi lõppu. Soovitatav aeg aprill–mai ja juuli lõpp–septembri algus. Muul ajal külvatud muru tuleb kas iga päev korrapäraselt kasta või oodata,kuni muru vihmaperioodi saabudes tärkab.Seemnesegu tuleb külvata ühtlaselt, kas käsitsi või masinaga. Külv  tuleb katta ühe cm paksuselt mullaga (nt rehitseda mulda) ja rullida. III klassi murukülvi nõlvadel, mis on eelnevalt vaostatud, ei rehitseta. Hüdrokülvi võib teha mitte järsematele nõlvadele kui 1:1,5. Hüdrokülvile tuleb rajada III klassi muru kasvualus, kui projektis pole nõutud teisiti.

Muruseemnesegud ja mullaparandusainete kvaliteet peab olema tarnija poolttootja deklaratsioonidega dokumentaalselt tõendatud. Kui muru on niidetud õigel viisil ja õige sagedusega, siis peab muru katvusprotsent esimese kasvuperioodi lõpuks olema järgmine: I klassi murul 70%, II klassi murul 60%, III klassi murul 50%.

Baltic Agro pakub järgmiseid linnahaljastuseks sobivaid muruseemnesegusid: Murusegu linnahaljastuseks, Muruseemne III klassi segu.