Muru rajamine on hea teostada kevadel või suve lõpul. Kesksuvel, kuumal ajal tehtud külv võib kuivuse tõttu ebaõnnestuda. Seemned võib külvata veel ka hilissügisel just enne maa külmumist, nii alustavad need idanemist alles kevadel.

Muru rajamine ja pinnase ettevalmistamine

Muru rajamine õnnestub, kui pinnas on hoolikalt ettevalmistatud.
Soovitused:

 • Tasanda pinnas ja vajadusel paigalda dreenid liigniiskuse ära juhtimiseks, eemalda kivid ja muu praht.
 • Enne muru rajamist kasuta umbrohutõrjeks Roundup’i 80-100 ml/100 m². Pritsi 10-15 cm pikkusi heas kasvujõus olevaid umbrohtusid. Umbrohud pruunistuvad 2-3 nädala jooksul. Seejärel võib alustada mullatöödega.
 • Piisavaks mullakihi paksuseks on 20-25 cm. Laota muld laiali. Neutraliseeri kasvupinnas aia- ja murulubjaga 8 kg/100 m². Kevadisel rajamisel väeta muld aia üldväetisega 4 kg/100 m² ja sügisesel rajamisel 2,5 kg/100 m².
 • Rehitse mullapind tasaseks ja rulli mururulliga, andes kerge kalde hoonest eemale. Kalle on vajalik sademetevee ära juhtimiseks.
 • Vali õige muruseemnesegu lähtuvalt kasvukohast ja muru kasutusotstarbest. Külvamisel jaota seemned kahte võrdsesse ossa. Kasutades ristkülvi külva seemned ühtlaselt mullapinnale. 1 kg muruseemnest piisab 30 kuni 50 m² muru rajamiseks.
 • Rehitse seemned u 1 mm sügavusele mulda ja rulli pind üle.
 • Kasta mullapinda idanemise ajal (umbes 3 nädala jooksul), et tärkav muru ei kuivaks.
 • Niida esimest korda, kui muru on 8-10 cm kõrgune.

Muru renoveerimine: Mida teha tühjade kohtadega murus?

Tühjade kohtadega toimi nii:

 • Tekkinud tühikud murus täida mullaga, lisa väetis ning külva peale renoveerimissegu.
 • Külvi järel tihenda pind.
 • Kasta idanemise ajal (umbes 3 nädala jooksul),et tärkav muru ei kuivaks.

 

Vaata videost, kuidas rajada muru ja kuidas vabaneda samblast murus.