Kartulikasvatus on lihtne ja oma kartulimaalt pärit värske kartul on paljude jaoks suve oodatuim delikatess. Kuidas kasvatada kartulit, et saak oleks suur ja kartulimugulad terved ja ilusad?

Idandamine

Kartulikasvatus ei vaja ilmtingimata eelidandamist, aga võimaldab lühendada kartuli kasvuaega ja saada varasemat saaki – isegi juba jaanipäevaks. Eelidandamiseks aseta seemnekartul valgusrikkasse hea õhuvahetusega ruumi (garaaž, veranda, aga ka mõni toanurk, soojemal ajal kasvuhoone). Kui ruumi temperatuur on kuni 10 kraadi, siis hoia seemnekartulit seal 7 nädalat, kui aga soojem – kuni 20 kraadi, siis 4 nädalat. Eelidandamise eesmärgiks on saavutada 1-2 cm pikkused tumedad valgusidud, mis mahapanekul ei murduks.

Istutamine

Seeme tuleb istutada sooja ja kuiva mulda umbes 10 cm sügavusele, vahega umbes 30 cm. Vagude vahe võiks olla umbes 65 cm. Parem panna seeme mulda õigetes tingimustes hiljem kui varem liigniiskesse ja külma mulda. Maa tuleb ette valmistada sügava kobestamisega, sest väga oluline on, et emamugula alla vaos jääb piisavalt pehmet pinnast. Eelidandamata seemnemugula istutamisel peab mullatemperatuur olema kõrgem kui 8 °C. Kattes kartulivaod kattelooriga, kiirendad saagi valmimist veelgi.

Väetamine

Väetamise vajaduse määrab mulla tüüp ja selle toitainetesisaldus, oodatav kasvuperioodi pikkus ning sort. Lisaks saagikusele mõjutab väetamine mugulate arvu pesas, mugulate kvaliteeti ning vastuvõtlikkust vigastustele, Kartulitaim vajab vähemalt 14 erinevat mineraalset toiteelementi – N, P, K, Ca, Mg, S, Cl, Fe, Mn, B, Zn, Cu, Mo, Ni. Taimekasvuks on neid mullas ebapiisavalt, mistõttu antakse kasvuajal täiendavalt väetisi. Kõige sagedamini väetatakse kartulit mahapaneku ajal, lisades väetise vakku enne mugulate istutamist. Lisaks võib väetisi anda kasvuaegselt lehekaudsete väetistega.

Suvel hoia vaod umbrohuvabad, mulda vähemalt korra ja kuival suvel ka kasta!