Feromoon-püünised

Feromoonpüünis on väike plastikmajake, kuhu pannakse kuivamatu liimiga sisepõhi ja feromooniga- pulmalennul isasliblikaid ära pettev spetsiaalne lõhnaaine, immutatud kapsel. Püünis meelitab isasliblikaid majakesse, kus nad liimipõhjale kinni jäävad ja hukkuvad. Tänu viljastamata emasliblikatele jääb uus populatsioon tulemata.

Kahjurliblikate väljapüük feromoonpüünistega sobib väga hästi just koduaedadesse, kus ei soovita üldse kasutada või kasutatakse võimalikult vähe insektitsiide Kasutades oma aias feromoonpüüniseid saate avastada kahjurite olemasolu aias, hinnata püünispüükide põhjal, kas pritsimine on vajalik, vajaduse korral viia pritsimine läbi õigel ajal.

Feromoonid pole mürgised ja kasutatavad doosid on imeväikesed ega saasta loodust.